La contractació

Accés a informació actualitzada en matèria de contractació laboral, els tipus de contractes existents en l’actualitat i els contractes bonificats per a persones amb discapacitat certificada.

Integració laboral de les persones amb discapacitat

Document elaborat pel Servicio Público de Empleo (SEPE), on es resumeixen les tipologies de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. 

Modelo DAFO

Servicio Público de Empleo, maig 2016
Versió en castellà [PDF]


Models de contractació laboral

La Guia de Contractes s'emmarca dins la política d'informació i atenció al ciutadà del Ministeri de Treball i Seguretat Social i recull la normativa vigent en matèria de contractes de treball / incentius a la contractació. 

Modelo DAFO

Servicio Público de Empleo, setembre 2016
Versió en castellà [PDF]


Bonificacions / reduccions a la Seguretat Social de treballadors amb discapacitat

Aquest document, elabort pel SEPE, recull ls bonificacions o reduccions de les quotes empresarials per a la contractació de persones amb discapacitat. 

Modelo DAFO

Servicio Público de Empleo, desembre 2015
Versió en castellà [PDF]


Col·labori amb el programa Incorpora Salut Mental!

Al voltant de 200 empreses han participat al programa Incorpora Salut Mental i han decididit convertir-se en corporacions socialment responsables contractant professionals en situació o risc d'exclusió social.

Col·labori amb el programa Incorpora Salut Mental i descobreixi fins on pot arribar la seva empresa:

  • Millori la seva imatge. Faci créixer el valor humà de la seva empresa.

  • Construeixi una societat millor. Integrant un/a professional en risc d'exclusió estarà contribuïnt a que la societat esdevingui més justa i més igualitària. 

  • Obtingui beneficis dels incentius que ofereix la contractación.Aconseguirà importants deduccions fiscals.

Resum dels tipus de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Castellà - PDF - 355KB
Programa Incorpora de
Conscient que la feina ofereix a les persones l'oportunitat de desenvolupar-se, el programa Incorpora crea ponts entre aquestes empreses i un total de 248 entitats socials que treballen en la inserció de col·lectius en situació o risc d'exclusió social.
Entri en el programa Incorpora i descobreixi fins on és capaç d'arribar la seva empresa:
  • Capaç de millorar la seva imatge. La seva empresa augmentarà en valor humà.
  • Capaç de millorar la societat. En integrar a la plantilla persones en risc d'exclusió social, estarà fent un gran gest envers la societat.
  • Capaç econòmicament. Aconseguirà importants deduccions fiscals.