Aquest cas il·lustratiu presenta un exemple de com un tècnic en inserció laboral aborda, mitjançant la tècnica SBARD, una incidència en el manteniment del lloc de treball d'una persona amb trastorn mental en una empresa. La tècnica SBARD és una manera de comunicar entre equips de professionals, dades importants sobre un problema sobrevingut a una persona o situació, que necessita ser atès i resolt el més aviat possible.
Descarregar document
Català - PDF- 47KB