Activitats formatives

Des d’aquest apartat es pot accedir a informació sobre diferents activitats i programes docents relacionats amb el món de la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. Es tracta de cursos adreçats a les empreses que ja siguin inclusives o vulguin ser-ho: directius/ves, responsables de recursos humans, tècnics de prevenció de riscos laborals, etc.