Activitats formatives

Des d’aquest apartat es pot accedir a informació sobre diferents activitats i programes docents relacionats amb el món de la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. Es tracta de cursos adreçats als professionals de les entitats d'inserció, ja siguin treballadors socials, educadors, psicòlegs o altres perfils tècnics. L'abast dels cursos online és nacional i internacional. Sempre que sigui possible apareixeran els enllaços necessaris per fer la inscripció o directament el formulari quan es tracti de cursos organitzats per "Incorpora La Caixa" o "Incorpora Salut Mental" o "Treball i Salut Mental.

'Promoció de la integració laboral de les persones amb trastorn mental'

El curs té per objectiu general promoure el desenvolupament de competències tècniques específiques mitjançant la introducció de bones pràctiques basades en l'evidència. Es tracta, per tant, de facilitar la implementació de les recomanacions recollides en la 'Guia per a la inclusió laboral de persones amb trastorn mental'.

 

Modelo DAFO

  Consultar el programa 
    Versión en español [PDF- 113.94KB]