El manteniment del lloc de treball

Selecció de models i fitxes per avaluar la conducta laboral de les persones, fer-ne el seguiment i consensuar la resposta davant situacions de descompensació dels seus problemes de salut mental.

Model de pla d'actuació en situació de crisi o descompensació de la persona.
Català - Word - 346KB
Accions pactades entre empresa i treballador en cas de descompensació.
Català - Word - 332KB
Adaptació de l’escala Work Behavior Inventory per valorar el funcionament de la persona a la feina.
Català - Word - 1067KB
Graella de seguiment de les persones inserides a una empresa.
Català - Word - 326KB