La intermediació laboral

Recull d'eines que poden contribuir a una relació fluida entre el tècnic d’inserció laboral i les empreses, millorant-ne entre altres, la gestió del seguiment de les ofertes o la satisfacció i col·laboració de les empreses.

 

Modelo DAFO

  Model de qüestionari de satisfacció de la gestió d'ofertes de l'empresa 

 

Qüestionari de satisfacció de l'empresa per a la millora de la gestió de les ofertes de feina i el suport realitzat pel servei. Versió en català [Word - 346KB]


 

Models de fitxa:

  • Seguimiento ofertas    Seguiment de les ofertes laborales i dels resultats del procés de selecció [Word - 390KB]
  • Ficha gestión ofertas de trabajo    Gestió d'ofertes de feina [Word - 402KB]
  • Empresa Colaboradora del programa ISM    Empresa Col·laboradora del programa Incorpora Salut Mental [Word - 390KB]


Modelo DAFO

  Model d'anàlisi del lloc de feina 

 

Fitxa per a la descripció del lloc de feina [Word - 394KB]


 

Modelo DAFO

  'Checklist' de bones pràctiques en l'intermediació laboral 

 

Llistat de comprovació (checklist) orientativa de bones pràctiques en l'atenció de les persones en procés d'inserció, que pot ser útil per verificar les accions realitzades a cadascuna de les fases del procés. [Word - 350KB]