Documents de consulta

Aquest apartat ofereix la possibilitat de consultar i descarregar un seguit de documentació de referència, prèviament seleccionada i contrastada, que va des d'aspectes normatius, documentació tècnica que pugui facilitar la tasca del procés d'integració laboral i les diferents etapes de  l'itinerari d'inserció. Inclou també  exemples pràctics i experiències en alguns dels moments importants en el procés d’inserció laboral del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental.