Experiències d'èxit i anàlisi de casos

En aquest apartat hi trobarà per una banda, exemples d’iniciatives d’èxit referents a projectes, accions o programes de col·laboració promoguts per empreses i que donen un valor afegit a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I per altra, anàlisi de casos o accions determinades referents a la inserció o manteniment del lloc de treball d’aquestes persones, i que per la seva singularitat i significació creiem que poden ser exemples útils per a tots els agents implicats en la tasca de la seva integració laboral i social.

Exemple de com, des de l'empresa, s'aborda, mitjançant la tècnica SBARD, una incidència en el manteniment del lloc de treball d'una persona amb trastorn mental.
La tècnica SBARD és una eina de comunicació molt eficaç en la transmissió d'informació d'una manera disciplinada i oportuna. És útil per assegurar que les accions realitzades estan d'acord amb el previst i documentades. Suposa una millora en la seguretat, transparència, l'eficiència i l'eficàcia de la comunicació entre els professionals.
 
Descarregar document
Català - PDF - 266KB