Guies Incorpora

L'Obra Social "la Caixa", sensible a les necessitats més emergents de la societat actual, aposta pel desenvolupament de manterials encaminats a afavorir la creació de noves oportunitats per a les persones que més ho necessiten. 

 

Guia per a la integració laboral de persones amb trastorn mental
 
En el marc del programa Incorpora, l' Obra Social "la Caixa" impulsa un projecte específic d'integració laboral de persones amb trastorno mental. El projecte, desenvolupat amb el suport metodològico de l'Instituto Universitario Avedis Donabedian-UAB, té la vocación de millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la integració laboral de les persones amb trastorn mental, a través d'eines i recursos dirigits a professionals de la inserció laboral.  
 
Informe territorial del mercat de treball    Versió en català- PDF - 6.86MB

 

Guia sobre la regulació de l'ocupació de persones amb discapacitat a l'empresa ordinària
 
El Programa Incorpora Salut Mental fa un passa més en la seva evolució i des de l'Obra Social “la Caixa” s'impulsa la publicació d'aquesta guia elaborada por la Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, destinada a professionals de les entitats i a empreses. Es tracta d'un document innovador que recopila la legislació que afecta la vida laboral de la persona treballadora, des del seu accés a la feina fins a la seva jubilació.

Edició actualitzada a data de gener de 2015
Informe territorial del mercat de treball    Versió en castellà - PDF - 2.51MB