Incorpora Andalusia valora la seva Acció Proactiva de 2017

Andalusia s'ha sumat al gruix dels grups Incorpora que, como Navarra, Extremadura, Castella-La Manxa o Galícia, per citar alguns exempls, ja han iniciat els treballs per dissenyar i executar una acción proactiva comunitària en el marc del programa Incorpora Salut Mental. 

Seguint la fórmula d'altres territoris, la coordinació del grup (ASSDA), l'Oficina Tècnica del programa i l'entitat referent (FAISEM) van organitzar el passat 2 de novembre una jornada formativa a Sevilla sobre necessitats bàsiques per a l'atenció de les persones amb trastorn mental en els seus itineraris d'inserció laboral, que tenia un segon propòsit. És a dir: aconseguir que les entitats del grup consensuaran una Acció Proactiva amb vistes a 2017. 

Algunes de les possibilitats que es contemplen durant la jornada, que va reunir a una cinquantena de professionales, són:

  • Una jornada de formació tècnica per a entitats no especialitzades en salut mental i treball centrada en estratègies d'intervenció amb persones amb una condició de salut mental associada en un procés d'orientació laboral.
  • Una jornada de formació centrada en estratègies per minimitzar l'impacte negatiu de l'entorn comunitari proper sobre la persona amb trastorn mental en itineraris d'inserció.
  • Desenvolupament d'un algoritme i protocols d'actuació quan assumim el cas d'una persona en risc d'exclusió amb una condició de salut mental associada.
  • Crear un Mapa de Recursos per a persones amb trastorn mental d'àmbit comunitari.
  • Establir processos de coordinació de les entitats no especialitzades amb la xarxa de salut mental pública.