Sorapán de Rieros i Feafes Cáceres inicien la prova pilot de la funció de l'entitat referent 

Les entitats referents en salut mental i treball comencen a caminar a Extremadura. Des del passat mes de febrer, les entitats Incorpora Fundación Sorapán de Rieros (Badajoz) i Feafes Cáceres (Cáceres) exerceixen com a tals en els seus respectius àmbits d'actuació.  

Arrel d'una jornada formativa celebrada a Badajoz el passat mes de setembre, quan es va consensuar que l'acció proactiva d'Extremadura seria precisament la posada en marxa de l'entitat referent, es va crear un grup de treball format per l'Oficina Tècnica, les dues entitats referents de grup i la Coordinació per dissenyar una eina que permetés mesurar les càrregues de feina derivades d'aquesta funció, així com clarificar totes les àrees que podrien emmarcar-se en aquest projecte.

El pas definitiu per iniciar aquesta prova van ser les tres reunions mantingudes el febrer passat, d'una banda entre cadascuna de les entitats referents i les entitats Incorpora de les respectives províncies i de l'altra, la reunió ordinària de grup, el passado dia 23.

'Manual de l'entitat referent'

Aquesta prova pilot permetrà introduir les modificacions necessàries en el primer esbós del Manual de l'entitat referent, que l'Obra Social "la Caixa" ha fet arribar als grups Incorpora que han iniciat l'acció proactiva. 

La creació i implantació d'aquesta micro xarxa de treball, formada per la pròpia Oficina Técnica, la Coordinació del grupo i una o més entitats Incorpora que actuen de model per a la resta és una de les apostes d'Incorpora Salut Mental. Aquesta xarxa permetrà que qualsevol entitat Incorpora, amb independència de si és, o no, especialista en treball i salut mental, pugui proporcionar una bona atenció a les persones amb un trastorn mental en els seus itineraris d'inclusió laboral.