La contractació

Aquest apartat conté informació sobre els tipus de contracte i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de persones amb discapacitat i també amb problemes de salut mental. És un compendi de les mesures existents fins el moment actual i que els pot servir de guia, tant a les persones afectades, com a les seves famílies o altres persones interessades.

Resum dels tipus de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
Castellà - PDF - 355KB
Programa Incorpora de la Caixa
Incorpora vol que les persones amb dificultats afegides per accedir al món laboral s'hi puguin incorporar amb més facilitat, gràcies al fet de potenciar d'una manera directa la capacitat d'inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuir a sensibilitzar i buscar oportunitats d'inserció per a les persones que tenen dificultats afegides per a la inclusió social.